Poddubny Alexander

Work Phone
+7 812 232 14 67
Email
a.poddubny@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

91.
Lyubarov Mark
Poddubny Alexander
, vol.
100
, 2019
[DOI:
10.1103/physreva.100.053813
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
90.
Mittal Sunil
Vikram Orre Venkata
Zhu Guanyu
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
Hafezi Mohammad
  , 2019
[DOI:
10.1038/s41566-019-0452-0
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
89.
Frizyuk Kristina
Volkovskaya Irina
Smirnova Daria
Poddubny Alexander
Petrov Mihail
, vol.
99
, 2019
[DOI:
10.1103/physrevb.99.075425
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2018

88.
Gorlach Maxim
Marko Di Liberto
Recati Alessio
Carusotto Iacopo
Poddubny Alexander
Menotti Chiara
, vol.
98
, pp.
63625
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevA.98.063625
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
87.
Saveliev Roman
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
1092
, pp.
12128
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012128
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
86.
Gorlach Maxim
Di Liberto M.
Recati A.
Carusotto I.
Poddubny Alexander
Menotti C.
, vol.
1092(1)
, pp.
12045
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012045
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
85.
Frizyuk Kristina
Smirnova D A
Poddubny Alexander
Petrov Mihail
, vol.
1092
, pp.
012037
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012037
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
84.
Dobrykh Dmitry
Yulin Alexey
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
83.
Saveliev Roman
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
98
, pp.
45415
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.045415
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
81.
Kruk Sergey
Poddubny Alexander
Smirnova Daria
Wang Lei
Slobozhanyuk Alexey
Shorokhov A
Kravchenko Ivan
Luther-Davies Barry
Kivshar Yuri
  , vol.
14
, pp.
126
, 2018
[DOI:
10.1038/s41565-018-0324-7
] [IF:
37.500
, SJR:
20.600
]

2017

80.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Belov Pavel
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
79.
Saravi Sina
Poddubny Alexander
Pertsch Thomas
Setzpf Frank
Sukhorukov Andrey
, vol.
42
, pp.
4724-4727
, 2017
[DOI:
10.1364/OL.42.004724
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
78.
Limonov Mikhail
Rybin Mikhail
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
  , vol.
11
, pp.
543–554
, 2017
[DOI:
doi:10.1038/nphoton.2017.142
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
77.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Poddubny Alexander
Khanikaev Alexander
[DOI:
doi: 10.1109/APUSNCURSINRSM.2017.8072070
]
76.
Avdeev I.D.
Poddubny Alexander
Goupalov S.V.
Nestoklon M.O.
, vol.
96
, pp.
85310
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.085310
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
75.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
95
, pp.
53866
, 2017
74.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
, vol.
118
, pp.
156801
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.118.156801
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
73.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
, vol.
95
, pp.
33831
, 2017
[DOI:
10.1103/PhysRevA.95.033831
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
72.
Chen Y.
Maharjan N.
Liu Z.
Nakarmi M.L.
Chaldyshev V.V.
Kundelev E.V.
Poddubny Alexander
Vasil’ev A.P.
Yagovkina M.A.
Shakya N.M.
, vol.
121
, pp.
103101
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4978252
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
71.
Kruk S.
Slobozhanyuk Alexey
Denkova D.
Poddubny Alexander
Kravchenko I.
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.
Kivshar Yuri
  , pp.
1603190
, 2017
[DOI:
10.1002/smll.201603190
] [IF:
8.643
, SJR:
3.324
]

2016

70.
V. A.
Poddubny Alexander
Fainstein A.
, vol.
117
, pp.
224302
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.224302
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
69.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Poddubny Alexander
Belov Pavel
[DOI:
10.1109/APS.2016.7695896
]
68.
Poddubny Alexander
Iorsh Ivan
Sukhorukov Andrey
  , vol.
117
, pp.
123901
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.123901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
67.
Nestoklon M.O.
Poddubny Alexander
Voisin P.
Dohnalova K.
, vol.
120
, pp.
18901-18908
, 2016
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.6b05753
]
66.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Sinev Ivan
Samusev Anton
Feng Yu Ye
Kuznetsov Arseniy
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
10
, pp.
656–664
, 2016
[DOI:
10.1002/lpor.201600042
]
65.
Poddubny Alexander
Rodina A.V.
, vol.
122
, pp.
531-538
, 2016
[DOI:
10.1134/S1063776116030092
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]
64.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Raaijmakers A.J.E.
van den Berg C.A.T.
Kozachenko Alexandr
Dubrovina I.A.
Melchakova Irina
Kivshar Yuri
Belov Pavel
  , 2016
[DOI:
10.1002/adma.201504270
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]

2015

63.
Jusser B.
Poddubny Alexander
V. A.
Fainstein A.
Lemaitre A.
, vol.
115
, pp.
267402
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.115.267402
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
62.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Kivshar Yuri
61.
Stashkevich Andrey
Yves Roussigné
Poddubny Alexander
S.-M. Chérif
Zheng Y.
Vidal Franck
Yagupov Ilya
Slobozhanyuk Alexey
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
92
, pp.
214436
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.214436
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
60.
Hopkins Ben
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
10
, pp.
137–146
, 2015
[DOI:
10.1002/lpor.201500222
]
59.
Shchelokova Alena
Poddubny Alexander
Slobozhanyuk Alexey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354880
]
58.
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Belov Pavel
Raaijmakers A.J.E.
van den Berg C.A.T.
[DOI:
10.1109/IMOC.2015.7369199
]
57.
Poddubny Alexander
, vol.
92
, pp.
155418
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.92.155418
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
56.
Krasnok Alexander
Slobozhanyuk Alexey
Simovski Constantin
Tretyakov Sergei
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
Belov Pavel
, vol.
5
, 2015
[DOI:
10.1038/srep12956
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
55.
Hopkins B.
Miroshnichenko A.E.
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
, vol.
2
, pp.
745-757
, 2015
[DOI:
10.3390/photonics2020745
]
54.
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
7
, pp.
11904-11908
, 2015
[DOI:
10.1039/C5NR00231A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
53.
Chebykin Alexander
Orlov Alexey
Shalin Alexander
Poddubny Alexander
Belov Pavel
, vol.
91
, pp.
205126
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.205126
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
52.
Kruk S.S.
Poddubny Alexander
Powell D.A.
Helgert C.
Decker M.
Pertsch T.
Neshev D.N.
Kivshar Yuri
, vol.
91
, pp.
195401
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevB.91.195401
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
51.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Belov Pavel
Kivshar Yuri
  , vol.
114
, pp.
185501
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.185501
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
50.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
Hafezi M.
, vol.
91
, pp.
43830
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevA.91.043830
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
49.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Belov Pavel
Kivshar Yuri
  , vol.
114
, pp.
123901
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.114.123901
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
48.
Zhang L.
Xie W.
Wang J.
Poddubny Alexander
Lu J.
Wang Y.
Gu J.
Liu W.
Xu D.
Shen X.
Rubo Y.G.
Altshuler B.L.
Kavokin A.V.
Chen Z.
, vol.
112
, pp.
E1516–E1519
, 2015
[DOI:
10.1073/pnas.1502666112
]

2014

47.
T. U. Tumkur
J. K. Kitur
Bonner C. E.
Poddubny Alexander
E. E. Narimanov
M. A. Noginov
, vol.
178
, pp.
395-412
, 2014
[DOI:
10.1039/C4FD00184B
] [IF:
4.194
, SJR:
1.504
]
46.
Shchelokova Alena
Poddubny Alexander
Belov Pavel
, vol.
90
, pp.
23854
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.90.023854
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
45.
Kruk S.S.
Poddubny Alexander
Helgert C.
Decker M.
Powell D.A.
Pertsch T.
Neshev D.N.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2014.6948564
]
44.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
Belov Pavel
, vol.
90
, pp.
35106
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.035106
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
43.
Poddubny Alexander
Poshakinskiy A.V.
Jusser B.
Lemaitre A.
, vol.
89
, pp.
235313
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.235313
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
42.
Ginzburg Pavel
Kapitanova Polina
Francisco José Rodríguez-Fortuño
O’Connor Daniel
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Wurtz Gregory
Belov Pavel
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
, vol.
FTu2K
, pp.
FTu2K.7
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2K.7
]
41.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
Belov Pavel
[DOI:
10.1109/DD.2014.7036431
]
40.
Krasnok Alexander
Slobozhanyuk Alexey
Belov Pavel
Poddubny Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2014.7036442
]
39.
Slobozhanyuk Alexey
Poddubny Alexander
Krasnok Alexander
Belov Pavel
, vol.
104
, pp.
161105
, 2014
[DOI:
10.1063/1.4872163
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
38.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
Pilozzi L.
Ivchenko E.L.
, vol.
112
, pp.
107403
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.112.107403
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
37.
Gorlach Maxim
Poddubny Alexander
Belov Pavel
, vol.
89
, pp.
32508
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.89.032508
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
36.
Prokofiev A.A.
Poddubny Alexander
Yassievich I.N.
, vol.
89
, pp.
125409
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevB.89.125409
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
35.
Kapitanova Polina
Ginzburg Pavel
Francisco José Rodríguez-Fortuño
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Belov Pavel
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
  , vol.
5
, pp.
3226
, 2014
[DOI:
10.1038/ncomms4226
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]
34.
Poshakinskiy A.V.
Poddubny Alexander
, vol.
118
, pp.
205-216
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063776114020186
] [IF:
0.931
, SJR:
0.521
]
33.
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
, vol.
1
, pp.
101–105
, 2014
[DOI:
10.1021/ph4000949
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2013

32.
Poddubny Alexander
Iorsh Ivan
Belov Pavel
Kivshar Yuri
  , vol.
7
, pp.
948–957
, 2013
[DOI:
10.1038/nphoton.2013.243
] [IF:
37.852
, SJR:
15.831
]
31.
Hopkins Ben
Poddubny Alexander
Miroshnichenko A.E.
Kivshar Yuri
, vol.
88
, pp.
53819
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevA.88.053819
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
30.
D. W.
Jong E.M.L.D._de
Timmerman D.
Gregorkiewicz T.
Zhang H.
Buma W.J.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
88
, pp.
155304
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.155304
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
29.
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
8806
, pp.
88060T-1
, 2013
[DOI:
10.1117/12.2023857
]
28.
Ginzburg Pavel
Krasavin A.V.
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Kivshar Yuri
Zayats A.V.
  , vol.
111
, pp.
036804(1-5)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.111.036804
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
27.
Dohnalova K.
Saeed S.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Gregorkiewicz T.
[DOI:
10.1149/05304.0063ecst
]
26.
Ivchenko E.L.
Poddubny Alexander
, vol.
55
, pp.
905-923
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063783413050120
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
25.
Poddubny Alexander
Glazov M.M.
Averkiev N.S.
, vol.
15
, pp.
25016
, 2013
[DOI:
10.1088/1367-2630/15/2/025016
] [IF:
3.786
, SJR:
1.788
]
24.
Gusev O.B.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
47
, pp.
183-202
, 2013
[DOI:
10.1134/S1063782613020103
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
23.
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
87
, pp.
035136(1-8)
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.035136
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2012

22.
Poddubny Alexander
Rybin Mikhail
Limonov Mikhail
Kivshar Yuri
  , vol.
3
, pp.
914
, 2012
[DOI:
10.1038/ncomms1924
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]
21.
Shchelokova Alena
Kapitanova Polina
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Kivshar Yuri
20.
Shchelokova Alena
Kapitanova Polina
Poddubny Alexander
Filonov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Belov Pavel
, vol.
112
, pp.
073116(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4758287
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
19.
Poddubny Alexander
Ginzburg Pavel
Belov Pavel
Zayats Anatoly
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
33826
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.033826
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
18.
Potemkin Andrey
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
023848 (1-9)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevA.86.023848
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
17.
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Ginzburg Pavel
Zayats Anatoly
Kivshar Yuri
, vol.
86
, pp.
035148 (1-8)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035148
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
16.
Poddubny Alexander
Nestoklon M.O.
Goupalov S.V.
, vol.
86
, pp.
35324
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.86.035324
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
15.
Orlov Alexey
Chebykin Alexander
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Voroshilov Pavel
Kivshar Yuri
Belov Pavel
[DOI:
10.1364/QELS.2012.QTh1A.5
]
14.
Poddubny Alexander
, vol.
83
, pp.
75106
, 2012
[DOI:
10.1117/12.922042
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
13.
Boer W.D.A.M._de
Timmerman D.
Gregorkiewicz T.
Zhang H.
Buma W.J.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
85
, pp.
161409(R)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.161409
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
12.
Moskalenko A.S.
Berakdar J.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
Goupalov S.V.
, vol.
85
, pp.
85432
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.085432
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
11.
Poddubny Alexander
, vol.
85
, pp.
75311
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.075311
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
10.
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Orlov Alexey
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
376
, pp.
185-187
, 2012
[DOI:
10.1016/j.physleta.2011.11.001
] [IF:
1.626
, SJR:
0.600
]

2011

9.
Poddubny Alexander
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
84
, pp.
23807
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevA.84.023807
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
8.
Chaldyshev V.V.
Chen Yuechao
Poddubny Alexander
Vasil’ev A.P.
Liu Zhiheng
, vol.
98
, pp.
73112
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3554429
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
7.
Prokofiev A.A.
Moskalenko A.S.
Poddubny Alexander
Yassievich I.N.
, vol.
8
, pp.
1033-1037
, 2011
[DOI:
10.1002/pssc.201000411
]
6.
Poddubny Alexander
Moskalenko A.S.
Prokofiev A.A.
Goupalov S.V.
Yassievich I.N.
, vol.
8
, pp.
985-990
, 2011
[DOI:
10.1002/pssc.201000407
]

2010

5.
Poddubny Alexander
Prokofiev A.A.
Yassievich I.N.
, vol.
97
, pp.
231116
, 2010
[DOI:
10.1063/1.3525375
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
4.
Pevtsov A.B.
Grudinkin S.A.
Poddubny Alexander
Kaplan S.F.
Kurdyukov D.A.
Golubev V.G.
, vol.
44
, pp.
1537-1542
, 2010
[DOI:
10.1134/S1063782610120018
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
3.
Poddubny Alexander
Glazov M.M.
Averkiev N.S.
, vol.
82
, pp.
205330
, 2010
[DOI:
10.1103/PhysRevB.82.205330
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
2.
Poddubny Alexander
Ivchenko E.L.
[DOI:
10.1016/j.physe.2010.02.020
] [IF:
1.810
, SJR:
0.565
]
1.
Poddubny Alexander
Goupalov S.V.
Kozub V.I.
Yassievich I.N.
, vol.
90
, pp.
683-687
, 2010
[DOI:
10.1134/S002136400922010X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.