Voroshilov Pavel

Email
p.voroshilov@metalab.ifmo.ru
CV
Download CV (178.28 KB)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

24.
Furasova Aleksandra
Voroshilov Pavel
Lamanna Enrico
Mozharov Alexey
Tsypkin Anton
Mukhin Ivan
Barettin Daniele
Ladutenko Konstantin
Zakhidov Anvar
Di Carlo Aldo
Makarov Sergey
, pp.
1900877
, 2019
[DOI:
10.1002/ente.201900877
]

2018

23.
Voroshilov Pavel
Ovchinnikov Victor
Papadimitratos Alexios
Zakhidov Anvar
Simovski Constantin
, vol.
5 (5)
, pp.
1767-1772
, 2018
[DOI:
10.1021/acsphotonics.7b01459
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2017

22.
Simovski Constantin
Voroshilov Pavel
Omelyanovich Mikhail
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2017.8107797
]
21.
Voroshilov Pavel
Simovski Constantin
, vol.
34
, pp.
D77-D80
, 2017
[DOI:
10.1364/JOSAB.34.000D77
] [IF:
1.806
, SJR:
0.894
]

2016

19.
Voroshilov Pavel
Simovski Constantin
[DOI:
10.1016/j.photonics.2016.03.002
]

2015

17.
Voroshilov Pavel
Simovski Constantin
Belov Pavel
Shalin Alexander
, vol.
117
, pp.
203101
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4921440
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2014

16.
Sinev Ivan
Voroshilov Pavel
Mukhin Ivan
Denisyuk Andrey
Guzhva Mikhail
Samusev Anton
Belov Pavel
Simovski Constantin
  , vol.
7
, pp.
765-770
, 2014
[DOI:
10.1039/C4NR04872E
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
15.
Sinev Ivan
Samusev Anton
Voroshilov Pavel
Mukhin Ivan
Denisyuk A.I.
Guzhva Michael
Belov Pavel
Simovski Constantin
, vol.
9163
, pp.
91632R
, 2014
[DOI:
10.1117/12.2061675
]
14.
Shalin Alexander
Simovski Constantin
Voroshilov Pavel
Belov Pavel
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2014.6948586
]
13.
Voroshilov Pavel
Simovski Constantin
Belov Pavel
, vol.
61
, pp.
1743-1748
, 2014
[DOI:
10.1080/09500340.2014.940019
] [IF:
1.169
, SJR:
0.491
]
12.
Ginzburg Pavel
Kapitanova Polina
Francisco José Rodríguez-Fortuño
O’Connor Daniel
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Poddubny Alexander
Wurtz Gregory
Belov Pavel
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
, vol.
FTu2K
, pp.
FTu2K.7
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2K.7
]
11.
Kapitanova Polina
Ginzburg Pavel
Francisco José Rodríguez-Fortuño
Filonov Dmitry
Voroshilov Pavel
Belov Pavel
Poddubny Alexander
Kivshar Yuri
Zayats Anatoly
  , vol.
5
, pp.
3226
, 2014
[DOI:
10.1038/ncomms4226
] [IF:
12.124
, SJR:
6.399
]

2013

10.
Simovski Constantin
Morits D.
Voroshilov Pavel
Guzhva Michael
Belov Pavel
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2013.6808949
]
9.
Simovski Constantin
Shalin Alexander
Voroshilov Pavel
Belov Pavel
, vol.
114
, pp.
103104(1-6)
, 2013
[DOI:
10.1063/1.4820573
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
7.
Simovski Constantin
Morits D.
Voroshilov Pavel
Guzhva Michael
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
21
, pp.
A714–A725
, 2013
[DOI:
10.1364/OE.21.00A714
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]

2012

6.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
Belov Pavel
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/APS.2012.6348088
]
5.
Orlov Alexey
Chebykin Alexander
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Voroshilov Pavel
Kivshar Yuri
Belov Pavel
[DOI:
10.1364/QELS.2012.QTh1A.5
]

2011

4.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
99
, pp.
251914 (1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3671617
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
3.
Voroshilov Pavel
Rahman Atiqur
Kivshar Yuri
Belov Pavel
, vol.
5
, pp.
053516(1-10)
, 2011
[DOI:
10.1117/1.3611407
] [IF:
1.686
, SJR:
0.470
]
2.
Orlov Alexey
Voroshilov Pavel
Belov Pavel
Kivshar Yuri
, vol.
84
, pp.
045424(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.045424
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
1.

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.