Zadiranov Y.M.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov A.M.
Kulagina M.M.
Zadiranov Y.M.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2018

1.
Mintairov A.M.
Kapaldo J.
Merz J.L.
Rouvimov S.
Lebedev D.V.
Kalyuzhnyy N.A.
Mintairov S.A.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Brunkov P.N.
Vlasov A.S.
Zadiranov Y.M.
Blundell S.A.
Mozharov A.M.
Yakimov M.
Oktyabrsky S.
Shelaev A.V.
Bykov V.A.
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.