Haroldson Ross

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2018

2017

1.
Wang Honglei
Liu Shih-Chia
Balachandran B.
Moon Jiyoung
Haroldson Ross
Li Zhitong
Ishteev Artur
Gu Qing
Zhou Weidong
Hu Walter
, vol.
25
, pp.
A1162-A1171
, 2017
[DOI:
10.1364/OE.25.0A1162
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.