Osipov A.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Shugurov K.Y.
Reznik R.R.
Mozharov A.M.
Kotlyar K.P.
Koval O.Y.
Osipov A.V.
Fedorov V.V.
Shtrom I.V.
Bolshakov A.D.
Kukushkin S.A.
Cirlin G.E.
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]

2015

1.
Ra’di Y.
Asadchy V.S.
Kosulnikov S.U.
Omelyanovich M.M.
Morits D.
Osipov A.V.
Симовский Константин
Tretyakov S.A.
, vol.
2
, pp.
653-660
, 2015
[DOI:
10.1021/acsphotonics.5b00073
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.