Dzyuba Vladimir_P.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

7.
Khramenkova Elena_V.
Dzyuba Vladimir_P.
Pidko Evgeny_A.
  , vol.
29
, pp.
1705261
, 2017
[DOI:
10.1002/adma.201705261
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]

2014

6.
Pokutnyi Sergey_I.
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchnin Yuriy_N.
A. Valentine
, vol.
3
, pp.
1
, 2014
[DOI:
10.11648/j.optics.s.2014030601.11
]

2013

5.
A Valentin
Nechaev Anton_I.
Valtsifer Viktor_A.
Strelnikov Vladimir_N
Kulchin Y.N.
Dzyuba Vladimir_P.
, vol.
8
, pp.
317
, 2013
[DOI:
10.1186/1556-276X-8-317
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
4.
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchin Y.N.
, vol.
677
, pp.
42-48
, 2013
[DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR.677.42
]
3.
Kulchin Y.N.
Dzyuba Vladimir_P.
, vol.
677
, pp.
36-41
, 2013
[DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR.677.36
]
2.
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchin Y.N.
, vol.
111
, pp.
319-322
, 2013
[DOI:
10.1007/s00339-013-7609-3
] [IF:
1.694
, SJR:
0.509
]

2012

1.
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchin Y.N.
, vol.
14
, pp.
1208
, 2012
[DOI:
10.1007/s11051-012-1208-7
] [IF:
2.278
, SJR:
0.485
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.