Zhurikhina V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

2.
Kryzhanovskaya N.
Polubavkina Yu.
Moiseev E.
Maximov M.
Zhurikhina V.
Scherbak S.
Lipovskii A.
Kulagina M.
Zadiranov Y.
Zhukov A.
, vol.
124
, pp.
163102
, 2018
[DOI:
10.1063/1.5046823
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2012

1.
Sokolov K.
Melehin V.
Zhurikhina V.
Lipovskii A.
, vol.
111
, pp.
104307
, 2012
[DOI:
10.1063/1.4714350
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.