Jiang Taizhi

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

1.
Wang Mingsong
Kotov Oleg
Zhang Tianyi
Liu He
Jiang Taizhi
Korgel B.A.
Terrones Mauricio
Zheng Yuebing
Alú Andrea
[DOI:
10.1021/acsami.7b17112
] [IF:
7.504
, SJR:
2.524
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.