Журнал: Plasmonics

Импакт-фактор журнала
2.14
SJR журнала
0.64

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2013

2.
Zhukovsky Sergei_V.
Babicheva Viktoriia_E.
Alex
Uskov er_V.
Protsenko Igor_E.
Lavrinenko Andrei V.
, vol.
9
, pp.
283-289
, 2013
[DOI:
10.1007/s11468-013-9621-z
] [IF:
2.139
, SJR:
0.640
]

2012

1.
, vol.
8
, pp.
625-629
, 2012
[DOI:
10.1007/s11468-012-9447-0
] [IF:
2.139
, SJR:
0.640
]