Kretov Egor

Email
egor.kretov@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

9.
Kretov Egor
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
, vol.
115
, pp.
061604
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5099413
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
8.
Olekhno Nikita
Kretov Egor
Stepanenko Andrey
Filonov Dmitry
Yaroshenko Vitaly
Cappello B.
Matekovits L.
Gorlach Maxim
, 2019
7.
Control of the magnetic near-field pattern inside MRI-machine with tunable metasurface
Kretov Egor
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
6.
Filonov Dmitry
Kretov Egor
Kurdjumov Sergei
Ivanov Viacheslav
Ginzburg Pavel
[DOI:
10.1016/j.jqsrt.2019.06.020
] [IF:
2.419
, SJR:
0.975
]

2018

5.
Zubkov Mikhail
Andreychenko Anna
Kretov Egor
Solomakha Georgiy
Melchakova Irina
Fokin V.A.
Simovski Constantin
Belov Pavel
Slobozhanyuk Alexey
[DOI:
10.3367/UFNe.2018.12.038505
] [IF:
2.606
, SJR:
0.890
]

2017

4.
Kretov Egor
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
, vol.
112
, pp.
33501
, 2017
[DOI:
10.1063/1.5013319
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

2016

1.
Lovchakov V.I.
Lovchakov E.V.
Kretov Egor
, vol.
17
, pp.
84-93
, 2016
[DOI:
10.17587/mau.17.84-93
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.