Baranov Dmitry

Email
baranov34@gmail.com; d.baranov@phoi.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

15.
Krasnok Alexander
Li Sergey
Lepeshov Sergey
Saveliev Roman
Baranov Dmitry
Alu A.
, vol.
9
, pp.
14015
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevApplied.9.014015
] [IF:
4.808
, SJR:
2.072
]

2017

14.
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Baranov Dmitry
Zograf Georgiy
Volodina K.
Krasilin Andrey
Vinogradov V.
Makarov Sergey
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2017.8107828
]
13.
Samusev Anton
Mukhin Ivan
Malureanu R.
Takayama O.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Baranov Dmitry
Yermakov Oleh
Iorsh Ivan
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
, vol.
25
, pp.
32631-32639
, 2017
[DOI:
https://doi.org/10.1364/OE.25.032631
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
12.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Li Q.
Mondal S.
Makarov Sergey
Samusev Anton
Zograf Georgiy
Zuev Dmitry
Makarova Katherine
Petrov Mihail
Sinev Ivan
Gorlach Maxim
Frizyuk Kristina
Belov Pavel
, vol.
1874
, pp.
40005
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998078
]
11.
Li Sergey
Lepeshov Sergey
Saveliev Roman
Baranov Dmitry
Belov Pavel
Krasnok Alexander
, vol.
917
, pp.
62054
, 2017
[DOI:
10.1088/1742-6596/917/6/062054
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
10.
Li Sergey
Lepeshov Sergey
Saveliev Roman
Krasnok Alexander
Baranov Dmitry
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168026
]

2016

9.
Krasnok Alexander
Makarov Sergey
Belov Pavel
Baranov Dmitry
[DOI:
10.1109/APS.2016.7695718
]
8.
Shishkin Ivan
Baranov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Filonov Dmitry
Lukashenko S.
Samusev Anton
Belov Pavel
, vol.
6
, pp.
35516
, 2016
[DOI:
10.1038/srep35516
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
7.
Baranov Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Kudryashov S.
Krasnok Alexander
Belov Pavel
, vol.
3 (9)
, pp.
1546–1551
, 2016
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00358
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
6.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Krasnok Alexander
Belov Pavel
, vol.
1748
, pp.
30001
, 2016
[DOI:
10.1063/1.4954347
]
5.
Bogdanov Andrey
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Song Mingzhao
Baranov Dmitry
Sinev Ivan
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Iorsh Ivan
Lavrinenko A.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2016.FM3D.6
]
4.
Baranov Dmitry
Samusev Kirill
Shishkin Ivan
Samusev Anton
Belov Pavel
Bogdanov Andrey
, vol.
41
, pp.
749
, 2016
[DOI:
10.1364/OL.41.000749
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

2015

3.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Belov Pavel
Simovski Constantin
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354837
]
2.
Ukleev V.
Moubah R.
Baranov Dmitry
Gastev S.V.
Krichevtsov B.
Velichko E.
Kulesh N.
Chetverikov Yu.
Grigoriev S.V.
[DOI:
10.1007/s10948-015-3172-9
] [IF:
0.909
, SJR:
0.340
]
1.
Baranov Dmitry
Dmitriev Pavel
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Belov Pavel
Simovski Constantin
Shalin Alexander
, vol.
106
, pp.
171913
, 2015
[DOI:
10.1063/1.4919589
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.