Zalogina Anastasia

Email
a.zalogina@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

10.
Milichko Valentin
Mingabudinova Leila
Zalogina Anastasia
Krasilin Andrey
Petrova Margarita
Trofimov Pavel
Mezenov Yuri
Ubyivovk Evgenii
Lönnecke Peter
Nomine Alexandre
Ghanbaja Jaafar
Belmonte Thierry
  , 2019
[DOI:
10.1039/c9nr02167a
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
9.
Sun Yali
Sinev Ivan
Zalogina Anastasia
Ageev Eduard
Al Naeemah Hadi Shamkhi
Komissarenko Filipp
Morozov Ivan
Lepeshov Sergey
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Mukhin Ivan
Zuev Dmitry
, vol.
13
, pp.
1800274
, 2019
[DOI:
10.1002/lpor.201800274
]

2018

8.
Zalogina Anastasia
Benimetskiy Fedor
Pidgayko Dmitry
Kapitanova Polina
Yaroshenko Vitaly
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
Shadrivov Ilya
, vol.
1092 (1)
, pp.
12171
, 2018
7.
Zalogina Anastasia
Saveliev Roman
Ushakova E.
Zograf Georgiy
Komissarenko Filipp
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
Shadrivov Ilya
  , 2018
[DOI:
10.1039/C7NR07953B
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]

2017

6.
Tiguntseva Ekaterina
Zalogina Anastasia
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Omelyanovich Mikhail
Ishteev Arthur
Cerdan_Pasaran A.
Haroldson R.
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
, vol.
929
, pp.
12053
, 2017
[DOI:
10.1088/1742-6596/929/1/012053
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
5.
Chebykin Alexander
Zalogina Anastasia
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
, vol.
1874
, pp.
30006
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998035
]
4.
Zalogina Anastasia
Javadzade Javid
Zuev Dmitry
Saveliev Roman
Vorobyov Vadim
Makarov Sergey
Belov Pavel
Akimov Alexey
Shadrivov Ilya
, vol.
1874
, pp.
40058
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998131
]
3.
Zalogina Anastasia
Mingabudinova L.R.
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Vinogradov A.V.
Milichko Valentin
Belov Pavel
, vol.
1874
, pp.
40059
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998132
]
2.
Milichko Valentin
Zalogina Anastasia
Mingabudinova L.R.
Vinogradov V.
Ubyivovk Evgeniy
Krasilin Andrey
Mukhin Ivan
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Pidko E.A.
, vol.
1874
, pp.
30025
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998054
]
1.
Makarov Sergey
Zalogina Anastasia
Tajik Mohammad
Zuev Dmitry
Rybin Mikhail
Kuchmizhak A.A.
Juodkazis S.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1002/lpor.201700108
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.