Ubyivovk E.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

3.
Bolshakov Alexey
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]

2018

2.
Furasova Aleksandra
Calabró E
Lamanna E.
Tiguntseva Ekaterina
Ushakova E.
Ubyivovk E.V.
Mikhailovskii V.Y.
Zakhidov Anvar
Makarov Sergey
Di Carlo A.

2017

1.
Tajik Mohammad
Zuev Dmitry
Milichko Valentin
Ubyivovk E.V.
Pevtsov A.B.
Yakovlev S.A.
Rybin Mikhail
Makarov Sergey
, vol.
917
, pp.
62017
, 2017
[DOI:
10.1088/1742-6596/917/6/062017
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.