Lysak V.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2016

2.
Lukashenko S.Y.
Mukhin Ivan
Veniaminov A.V.
Sapozhnikov I.D.
Lysak V.V.
Golubok A.O.
, vol.
213
, pp.
2375-2379
, 2016
[DOI:
10.1002/pssa.201533042
]

2015

1.
Lukashenko S.Y.
Lysak V.V.
Sapozhnikov I.D.
Mukhin Ivan
Golubok A.O.
, vol.
643
, pp.
12114
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012114
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.