Kudashova Yu.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

1.
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Sadrieva Zarina
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Moiseev E.I.
Kudashova Yu.V.
Zhukov A.E.
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.