Zadiranov Y.M.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov A.M.
Mukhin Ivan
Kulagina M.M.
Zadiranov Y.M.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2018

1.
Mintairov A.M.
Kapaldo J.
Merz J.L.
Rouvimov S.
Lebedev D.V.
Kalyuzhnyy N.A.
Mintairov S.A.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Brunkov P.N.
Vlasov A.S.
Zadiranov Y.M.
Blundell S.A.
Mozharov A.M.
Mukhin Ivan
Yakimov M.
Oktyabrsky S.
Shelaev A.V.
Bykov V.A.
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.