Chichkov B.N.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

4.
Baranov D.G.
Zuev Dmitry
Lepeshov Sergey
Kotov Oleg
Krasnok Alexander
Evlyukhin Andrey
Chichkov B.N.
, 2017
[DOI:
10.1364/OPTICA.4.000814
] [IF:
7.727
, SJR:
5.003
]
3.
Makarov Sergey
Petrov Mihail
Zywietz Urs
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Lopanitsyna N.
Kuksin A.
Mukhin Ivan
Zograf Georgiy
Ubyivovk E.
Smirnova D.
Starikov S.
Chichkov B.N.
Kivshar Yuri
  , 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b00392
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]

2012

2.
Shishkin Ivan
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
Limonov Mikhail
Kivshar Yuri
Gaidukeviciute A.
Kiyan R.V.
Chichkov B.N.
, vol.
54
, pp.
1975-1980
, 2012
[DOI:
10.1134/S1063783412100319
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
1.
Shishkin Ivan
Samusev Kirill
Rybin Mikhail
Limonov Mikhail
Kivshar Yuri
Gaidukeviciute A.
Kiyan R.V.
Chichkov B.N.
, vol.
95
, pp.
457-461
, 2012
[DOI:
10.1134/S0021364012090123
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.