Dubrovskii V.G.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

2.
Mukhin Ivan
Fadeev I.V.
Zhukov Mikhail
Dubrovskii V.G.
Golubok A.O.
, vol.
148
, pp.
151-157
, 2015
[DOI:
10.1016/j.ultramic.2014.10.00
] [IF:
2.880
, SJR:
1.915
]

2013

1.
Sokolov N.S.
Suturin S.M.
Krichevtsov B.B.
Dubrovskii V.G.
Gastev S.V.
Sibirev N.V.
Baranov D.A.
Fedorov V.V.
Sitnikova A.A.
Nashchekin A.V.
Sakharov V.I.
Serenkov I.T.
Shimada T.
Yanase T.
Tabuchi M.
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.