Shostak I.I.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2014

4.
Maximov M.V.
Kryzhanovskaya N.V.
Nadtochiy A.M.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Sadrieva Zarina
Zhukov A.E.
Lipovskii A.A.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
9
, pp.
657
, 2014
[DOI:
10.1186/1556-276X-9-657
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
3.
Zhukov A.E.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Lipovskii A.A.
Savel`yev A.V.
Bogdanov Andrey
Shostak I.I.
Moiseev E.I.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
48
, pp.
1626-1630
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614120240
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
2.
Kryzhanovskaya N.V.
Mukhin Ivan
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Nadtochiy A.M.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Kulagina M.M.
Vashanova K.A.
Zadiranov Yu.M.
Troshkov S.I.
Lipovskii A.A.
Mintairov A.
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
1.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Mukhin Ivan
Zhukov A.E.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Savelyev A.V.
Bogdanov Andrey
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.