Journal: 2015 Days on Diffraction (DD)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

20.
Song Mingzhao
Kapitanova Polina
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354885
]
18.
Saveliev Roman
Petrov Mihail
Sinha R.K.
Krasnok Alexander
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354876
]
17.
Glybovski Stanislav
Akimov V.P.
Zalipaev V.V.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354843
]
16.
Sedov E.S.
Alodjants A.P.
Iorsh Ivan
Kavokin A.V.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354877
]
15.
Krasnok Alexander
Slobozhanyuk Alexey
Simovski Constantin
Sinha R.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354854
]
14.
Derzhavskaya Tatiana
Glybovski Stanislav
Melchakova Irina
Raaijmakers A.J.E.
van den Berg Cornelis A.T.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354836
]
13.
Petrov Mihail
Bogdanov Andrey
Sukhov S.V.
Dogariu A.
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354869
]
12.
Trushkov Yu.
Iorsh Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354890
]
11.
Shchelokova Alena
Poddubny Alexander
Slobozhanyuk Alexey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354880
]
10.
Permyakov Dmitry
Sinev Ivan
Markovich Dmitry
Ginzburg Pavel
Samusev Anton
Valuckas V.
Kuznetsov Arseniy
Luk’yanchuk Boris
Miroshnichenko A.E.
Neshev D.N.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354867
]
9.
Koshelev Kirill
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354851
]
8.
Shalin Alexander
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354879
]
7.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
Mozharov Alexey
Mukhin Ivan
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354859
]
6.
Dmitriev Pavel
Baranov Dmitry
Mukhin Ivan
Samusev Anton
Simovski Constantin
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354837
]
5.
Rybin Mikhail
Samusev Kirill
Limonov Mikhail
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354875
]
4.
Yermakov Oleh
Ovcharenko Anton
Iorsh Ivan
Bogdanov Andrey
Kivshar Yuri
, pp.
43586
, 2015
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354895
]
2.
Baranov D.A.
Shishkin Ivan
Permyakov Dmitry
Samusev Kirill
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354828
]