Yaroshenko Vitaly V.

Email
v.yaroshenko@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

5.
Olekhno Nikita
Kretov Egor
Stepanenko Andrey
Filonov Dmitry
Yaroshenko Vitaly
Cappello B.
Matekovits L.
Gorlach Maxim
, 2019
4.
Saveliev Roman
Kornovan Danil
Yaroshenko Vitaly
Petrov Mihail
, vol.
125
, pp.
123104
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087248
] [IF:
2.185
, SJR:
0.632
]

2018

3.
Zalogina Anastasia
Benimetskiy Fedor
Pidgayko Dmitry
Kapitanova Polina
Yaroshenko Vitaly
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
Shadrivov Ilya
, vol.
1092 (1)
, pp.
12171
, 2018
2.
Kapitanova Polina
Soshenko Vladimir
Vorobyov Vadim
Yaroshenko Vitaly
Bolshedvorsky Stepan
Sorokin Vadim
Akimov Alexey
, pp.
1073306
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2320988
]

2013

1.
Miloch W. J.
Vladimirov Sergey
Yaroshenko Vitaly
, vol.
101
, pp.
15001
, 2013
[DOI:
10.1209/0295-5075/101/15001
] [IF:
2.229
, SJR:
0.523
]
Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.