Maslovski Stanislav

Email
stanislav.maslovski@gmail.com

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

10.
Maslovski Stanislav
Simovski Constantin
Tretyakov S.A.
, vol.
18
, pp.
013034(1-23)
, 2017
[DOI:
10.1088/1367-2630/18/1/013034
] [IF:
3.786
, SJR:
1.788
]

2015

9.
Simovski Constantin
Maslovski Stanislav
Nefedov Igor
Kosulnikov Sergei
Tretyakov Sergei
[DOI:
10.1016/j.photonics.2014.12.005
]

2013

8.
Maslovski Stanislav
Silveirinha M.G.
Yakovlev A.B.
Kaipa C.S.R.
Hanson G.W.
Luukkonen O.
Nefedov I.S.
Simovski Constantin
Tretyakov S.A.
Padooru Y.R.

2012

7.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Kivshar Yuri
6.
Shadrivov Ilya
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Kivshar Yuri
  , vol.
109
, pp.
083902(1-4)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.109.083902
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
5.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1109/APS.2012.6348088
]
4.
Ageyskiy Alexander
Kosulnikov Sergei
Maslovski Stanislav
Kivshar Yuri
, vol.
85
, pp.
033105(1-5)
, 2012
[DOI:
10.1103/PhysRevB.85.033105
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

2011

3.
Kapitanova Polina
Maslovski Stanislav
Shadrivov Ilya
Voroshilov Pavel
Filonov Dmitry
Kivshar Yuri
, vol.
99
, pp.
251914 (1-3)
, 2011
[DOI:
10.1063/1.3671617
] [IF:
3.411
, SJR:
1.132
]
2.
Kosulnikov Sergei
Yankovskaya Elizaveta
Maslovski Stanislav
Kivshar Yuri
, vol.
84
, pp.
065801(1-4)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevA.84.065801
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
1.
Chebykin Alexander
Orlov Alexey
Vozianova A.V.
Maslovski Stanislav
Kivshar Yuri
, vol.
84
, pp.
115438 (1-9)
, 2011
[DOI:
10.1103/PhysRevB.84.115438
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.