Zhukov Mikhail V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

1.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bolshakov Alexey
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.