Kuznetsov Arseniy I.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

2.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Belov Pavel
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]

2015

1.
Bakker Reuben_M.
Permyakov Dmitry
Yu Ye_Feng
Markovich Dmitry
Paniagua-Dom?nguez Ram?n
Gonzaga Leonard
Samusev Anton
Kivshar Yuri
Luk`yanchuk Boris
Kuznetsov Arseniy I.
  , 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b00128
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.