Uskov Aleksander V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Shkoldin Vitaliy
Permyakov Dmitry
Ladutenko Konstantin
Zhukov Mikhail V.
Vasiliev Aleksandr A.
Golubok Aleksander O.
Uskov Aleksander V.
Bolshakov Alexey
Bogdanov Andrey
Samusev Anton
Mukhin Ivan
, vol.
123
, pp.
8813
, 2019
[DOI:
10.1021/acs.jpcc.8b11271
] [IF:
4.309
, SJR:
1.652
]

2014

1.
Zhukovsky Sergei
Babicheva Viktoriia
Uskov Aleksander V.
Protsenko Igor E.
Lavrinenko Andrei V.
, vol.
9125
, pp.
91250W
, 2014
[DOI:
10.1117/12.2052442
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.