Trufanov G.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

1.
Fokin V.
Glybovski Stanislav
Efimtcev A.
Shchelokova Alena
Sokolov Alexander
Melchakova Irina
Slobozhanyuk Alexey
Trufanov G.
Kozachenko Alexandr
Belov Pavel
[DOI:
10.1007/s10334-015-0487-2
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.