Kotlyar K.P.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

1.
Shugurov K.Y.
Reznik R.R.
Mozharov A.M.
Kotlyar K.P.
Koval O.Y.
Osipov A.V.
Fedorov V.V.
Shtrom I.V.
Bolshakov A.D.
Kukushkin S.A.
Mukhin Ivan
Cirlin G.E.
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.