Efimtsev A.Yu.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

1.
Glybovski Stanislav
Shchelokova Alena
Kozachenko Alexandr
Slobozhanyuk Alexey
Melchakova Irina
Belov Pavel
Sokolov A.V.
Efimtsev A.Yu.
Fokin V.A.
[DOI:
10.1109/RADIO.2015.7323400
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.