Savelyev A.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2014

1.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Mukhin Ivan
Zhukov A.E.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Savelyev A.V.
Bogdanov Andrey
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.