Meshkovskiy I.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

1.
Sayanskiy Andrey
Glybovski Stanislav
Akimov V.
Filonov Dmitry
Belov Pavel
Meshkovskiy I.
, vol.
99
, pp.
43556
, 2017
[DOI:
10.1109/LAWP.2016.2647383
] [IF:
2.533
, SJR:
1.257
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.