Webb Andrew

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

6.
Zivkovic Irena
Teeuwisse Wouter
Slobozhanyuk Alexey
Nenasheva Elizaveta
Webb Andrew
, vol.
299
, pp.
59-65
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jmr.2018.12.013
] [IF:
2.420
, SJR:
0.973
]

2018

5.
Mikhailovskaya Anna
Shchelokova Alena
Dobrykh Dmitry
Sushkov Ivan
Slobozhanyuk Alexey
Webb Andrew
, vol.
291
, pp.
47-52
, 2018
[DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jmr.2018.04.010
] [IF:
2.420
, SJR:
0.973
]
4.
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
Ch Shimul
Sotiriou Ioannis
Koutsoupidou Maria
Palikaras George
Kallos Efthymios
Belov Pavel
Webb Andrew
[DOI:
10.1109/PIERS.2017.8262393
]

2017

3.
Shchelokova Alena
Slobozhanyuk Alexey
de_Bruin Paul
Zivkovic Irena
Kallos Efthymios
Belov Pavel
Webb Andrew
, vol.
286
, pp.
78-81
, 2017
[DOI:
10.1016/j.jmr.2017.11.013
] [IF:
2.420
, SJR:
0.973
]
2.
Slobozhanyuk Alexey
Kivshar Yuri
Shchelokova Alena
Melchakova Irina
Glybovski Stanislav
Belov Pavel
Webb Andrew
[DOI:
doi: 10.1109/APUSNCURSINRSM.2017.8072791
]
1.
Kurdjumov Sergei
Glybovski Stanislav
Hurshkainen Anna
Webb Andrew
Abdeddaim Redha
Ciobanu Luisa
Melchakova Irina
Belov Pavel
, vol.
1874
, pp.
30011
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998040
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.