Lukashenko S.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Lukashenko S.
Mukhin Ivan
Gorbenko O.
Larionenko G.
Sapozhnikov I.
Felshtyn M.
Golubok A.
, vol.
2064
, pp.
20002
, 2019
[DOI:
10.1063/1.5087658
]

2016

1.
Shishkin Ivan
Baranov Dmitry
Slobozhanyuk Alexey
Filonov Dmitry
Lukashenko S.
Samusev Anton
Belov Pavel
, vol.
6
, pp.
35516
, 2016
[DOI:
10.1038/srep35516
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.