Ushakova E.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

9.
Furasova Aleksandra
Calabró E
Lamanna E.
Tiguntseva Ekaterina
Ushakova E.
Ubyivovk E.V.
Mikhailovskii V.Y.
Zakhidov Anvar
Makarov Sergey
Di Carlo A.
8.
Zalogina Anastasia
Saveliev Roman
Ushakova E.
Zograf Georgiy
Komissarenko Filipp
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Zuev Dmitry
Shadrivov Ilya
  , 2018
[DOI:
10.1039/C7NR07953B
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]
7.
Zyuzin Mikhail
Baranov D.G.
Escudero Alberto
Chakraborty Indranath
Tsypkin Anton
Ushakova E.
Kraus Florain
J. Wolfgang
Makarov Sergey
, vol.
8
, pp.
6107
, 2018
[DOI:
10.1038/s41598-018-24492-y
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]

2017

6.
Makarov Sergey
Sinev Ivan
Milichko Valentin
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Mukhin Ivan
Yu Yefeng
Kuznetsov Arseniy I.
Belov Pavel
Iorsh Ivan
Poddubny Alexander
Samusev Anton
Kivshar Yuri
  , vol.
18 (1)
, pp.
535–539
, 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b04542
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
5.
Tiguntseva Ekaterina
Saraeva I.N.
Kudryashov S.I.
Ushakova E.
Komissarenko Filipp
Ishteev Arthur
Tsypkin A.N.
Haroldson R.
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
[DOI:
10.1088/1742-6596/917/6/062002
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
4.
Tiguntseva Ekaterina
R. Arthur
Komissarenko Filipp
Zuev Dmitry
Ushakova E.
Milichko Valentin
Nesterov-Mueller er
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
, vol.
1874
, pp.
40049
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998122
]
3.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Ushakova E.
Omelyanovich Mikhail
Haroldson R.
Balachandran B.
Wang H.
Hu W.
Kivshar Yuri
Zakhidov Anvar
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00940
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]
2.
Milichko Valentin
Makarov Sergey
Yulin Alexey
Vinogradov A.V.
Krasilin Andrey
Ushakova E.
Dzyuba V.P.
Hey-Hawkins E.
Pidko E.A.
Belov Pavel
  , vol.
1606034
, pp.
43709
, 2017
[DOI:
10.1002/adma.201606034
] [IF:
19.791
, SJR:
8.364
]
1.
Resonant Silicon Nanoparticles for Enhancement of Light Absorption and Photoluminescence from Hybrid Perovskite Films and Metasurfaces
Tiguntseva Ekaterina
Chebykin Alexander
Ishteev Arthur
Haroldson R.
Balach B.
Ushakova E.
Komissarenko Filipp
Wang H.
Milichko Valentin
Tsypkin A.
Zuev Dmitry
Hu W.
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
, vol.
9
, pp.
12486-12493
, 2017

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.