Kuchmizhak A.A.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

6.
Makarov Sergey
Zalogina Anastasia
Tajik Mohammad
Zuev Dmitry
Rybin Mikhail
Kuchmizhak A.A.
Juodkazis S.
Kivshar Yuri
[DOI:
10.1002/lpor.201700108
]

2015

5.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Bezhanov G. S.
Uryupin S. A.
Kanavin A. P.
Emel’yanov V.I.
Alferov S. V.
Khonina S. N.
Karpeev S. V.
Kuchmizhak A.A.
Vitrik O.B.
Kulchin Y.N.
, vol.
101
, pp.
394-397
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015060132
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
4.
Kuchmizhak A.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Kulchin Y.N.
Vitrika O.B.
Efimov T. V.
, vol.
40
, pp.
1687-1690
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.001687
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

2014

3.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Emel'yanov V.I.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
, vol.
90
, pp.
23017
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevE.90.023017
] [IF:
2.326
, SJR:
0.993
]
2.
Danilov P.A.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Yurovskikh V.I.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Drozdova E.A.
Odinokov S.B.
, vol.
44
, pp.
540-546
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n06ABEH015426
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]

2013

1.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Nepomnyashchii A.V.
Savchuk A.G.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
, vol.
38
, pp.
1452
, 2013
[DOI:
10.1364/OL.38.001452
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.