Journal: 2017 Days on Diffraction (DD)

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

4.
Terekhov Pavel
Baryshnikova Kseniia
Artemyev Y.A.
Shalin Alexander
Evlyukhin Andrei
Karabchevski A.
, pp.
310-315
, 2018
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168045
]

2017

3.
Kostina Natalia
Petrov Mihail
Ivinskaia Aleksandra
Bogdanov Andrey
Shalin Alexander
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168020
]
2.
Li Sergey
Lepeshov Sergey
Saveliev Roman
Krasnok Alexander
Baranov Dmitry
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168026
]
1.
Lepeshov Sergey
Zuev Dmitry
Milichko Valentin
Belov Pavel
Krasnok Alexander
Mukhin Ivan
Gudovskikh A.
Miroshnichenko A.E.
[DOI:
10.1109/DD.2017.8168025
]